0918155408Liên hệ

Khối Kinh tế – Du lịch

April 16, 2018

Ngành nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Hệ đào tạo: Trung cấp chính quy 2. Ngành: Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch 3. Mục tiêu đào tạo: Bổ sung cho học viên kiến thức về Địa lý, Lịch sư, Văn Hóa, Kinh tế – Xã hội, Chính trị của Việt Nam. Rèn luyện các kỹ năng, nghiệp vụ hướng […]
April 13, 2018

Ngành Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Hệ đào tạo: Trung cấp chính quy     2. Ngành: Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn 3. Mục tiêu đào tạo: Quản trị Nhà hàng – Khách sạn là một trong những ngành học được rất nhiều bạn trẻ săn đón và nằm trong top 11 ngành “hot” nhất trên thế giới. Ngành Quản trị […]
April 13, 2018

Ngành Kế toán doanh nghiệp

 I. THÔNG TIN CHUNG 1. Hệ đào tạo: Trung cấp chính quy     2. Ngành: Kế toán doanh nghiệp 3. Mục tiêu đào tạo: + Chuẩn kiến thức: – Về lý thuyết: Nắm vững các kiến thức về luật kinh tế, tài chính tiền tệ – tín dụng, các kiến thức về pháp luật.  Có khả năng vận dụng kiến thức […]
April 13, 2018

Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

 I. THÔNG TIN CHUNG 1. Hệ đào tạo: Trung cấp chính quy     2. Ngành: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 3. Mục tiêu đào tạo: – Kiến thức. + Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Pháp luật, kinh tế – xã hội trong việc thực hiện  nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp; + Xác […]
April 13, 2018

Ngành Thư viện – Thiết bị trường học

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Hệ đào tạo: Trung cấp chính quy     2. Ngành: Thư viện – Thiết bị trường học 3. Mục tiêu đào tạo: Là ngành có chương trình đào tạo được xây dựng dành cho sinh viên học trình độ Trung cấp chuyên nghiệp. Người làm cần có kiến thức và kỹ năng cơ bản về […]
April 13, 2018

Ngành Văn thư lưu trữ

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Hệ đào tạo: Trung cấp chính quy     2. Ngành: Văn thư lưu trữ 3. Mục tiêu đào tạo: Kiến thức cơ bản về nhà nước, pháp luật, chính trị, quốc phòng an ninh: để hình thành một thái độ chính trị đúng đắn, trung thành tuyệt đối với tư tưởng của đảng, chủ trương […]
April 13, 2018

Ngành Pháp luật

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Hệ đào tạo: Trung cấp chính quy     2. Ngành: Pháp luật 3. Mục tiêu đào tạo: Về kiến thức: Học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ có những hiểu biết cơ bản về kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành ở trình độ trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành pháp luật, thông […]
April 12, 2018

Khối ngành Kinh tế-Du lịch

Khối ngành kinh tế Theo thống kê của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM, khối các ngành thuộc về kinh tế sẽ chiếm đến 40% tổng nhu cầu tuyển dụng năm 2017. Riêng tại TP.HCM trong giai đoạn 2017-2020, nhu cầu nhân lực các nhóm […]