0918155408Liên hệ
May 7, 2018

Liên thông Đại học Ngành Thông Tin – Thư Viện

I. THÔNG TIN CHUNG 1.      Hệ đào tạo:  Đại Học 2.      Loại đào tạo: Trung cấp, Cao đẳng lên Đại Học 3.     Ngành: Thông tin – Thư Viện 4.      Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức, kỹ năng, thái độ cho người học một cách đầy đủ, cập nhật về Khoa học Thông […]
April 22, 2018

Đại học ngành ngôn ngữ anh

I. THÔNG TIN CHUNG Hệ đào tạo:Đại Học Ngành: NGÔN NGỮ ANH Mục tiêu đào tạo: Trang bị những kiến thức cơ bản phát triển khả năng học tập và giao tiếp hiệu quả trong môi trường học thuật để có thể học tập, chia sẻ kiến thức học thuật và các kiến thức chuyên […]
April 19, 2018

Liên thông đại học ngành Luật kinh tế hệ Cao đẳng

I. THÔNG TIN CHUNG 1.      Hệ đào tạo: Đại học 2.      Loại đào tạo: Văn bằng 2, Cao đẳng liên thông Đại học 3.      Ngành: Luật kinh tế 4.      Mục tiêu đào tạo: Đào đạo kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật, thực tiễn pháp lý, pháp luật trong kinh doanh; […]
April 19, 2018

Liên thông Đại học ngành Luật kinh tế hệ Trung cấp

I. THÔNG TIN CHUNG 1.       Hệ đào tạo: Đại học 2.       Loại đào tạo: Trung cấp liên thông Đại học 3.      Ngành : Luật kinh tế 4.      Mục tiêu đào tạo: Đào đạo kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật, thực tiễn pháp lý, pháp luật trong kinh doanh; khả năng […]
April 19, 2018

Liên thông Đại học ngành Kiến trúc hệ Cao đẳng

I.THÔNG TIN CHUNG 1.      Hệ đào tạo:  Đại Học 2.      Loại đào tạo: Văn bằng 2, Cao đẳng lên Đại Học 3.      Ngành: Kiến trúc 4.      Mục tiêu đào tạo: Có kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực thiết kế và thi công xây dựng bao gồm: Thiết kế kiến trúc; Kết […]
April 19, 2018

Liên thông Đại học ngành Kiến trúc hệ Trung cấp

I .THÔNG TIN CHUNG 1.      Hệ đào tạo:  Đại học 2.      Loại đào tạo: Trung cấp liên thông Đại học 3.     Ngành: Kiến trúc 4.      Mục tiêu đào tạo: Có kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực thiết kế và thi công xây dựng bao gồm: Thiết kế kiến trúc; Kết cấu công […]
April 19, 2018

Liên thông Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng hệ Cao đẳng

I. THÔNG TIN CHUNG Hệ đào tạo: Đại học Loại đào tạo: Văn bằng 2,Cao đẳng liên thông Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức về toán ứng dụng, vật lý kỹ thuật, các phần mềm thiết kế chuyên môn và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực […]
April 18, 2018

Liên thông Đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng hệ Trung cấp

I. THÔNG TIN CHUNG 1.  Hệ đào tạo: Đại học 2. Loại đào tạo: Trung cấp liên thông đại học 3. Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng 4. Mục tiêu đào tạo: Trang bị kiến thức về toán ứng dụng, vật lý kỹ thuật, các phần mềm thiết kế chuyên môn và kiến thức chuyên sâu về […]
April 9, 2018

Đại Học Kỹ Thuật Xây Dựng

Là ngành trực tiếp thực hiện nhiệm vụ hoặc thực hành tư vấn về lập và đánh giá dự án, lập hồ sơ thiết kế tổ chức thi công, tổ chức các hoạt động trên từng giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án như đấu thầu, triển khai thiết kế, thi công, bàn […]
April 9, 2018

Liên Thông Đại Học Kiến Trúc

Theo học ngành Kiến trúc, sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về kiến trúc mỹ thuật như: công tác quy hoạch – thiết kế đô thị, khả năng lĩnh hội nghệ thuật kiến trúc, phương pháp luận sáng tạo, phương pháp sáng tác kiến trúc,…
April 9, 2018

Liên Thông Đại Học Luật Kinh Tế

Sinh viên học ngành Luật kinh tế được cung cấp kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật, thực tiễn pháp lý, pháp luật trong kinh doanh; khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quản lý nhà […]